• Welcome and hello... .

  Sabtu, Februari 23

  Contoh geguritan bahasa Jawa

  Iklan
  Contoh geguritan bahasa Jawa  1.) Pahlawanku
  (R. Tantiningsih)
  Pahlawanku  
  Wutahing ludirmu
  Nyiram ibu pertiwi
  Nadyan sang ibu
  Kudu muwun sedhih
  Karajang-rajang manahe
  Karujit-rujit rasa pangrasane

  Pahlawanku
  Mugya Gusti paring nugraha
  Semana gedhene bektimu
  Jiwa raga, bandha donya
  Tanpa sisa
  Amung siji pangajabmu
  Merdika  2.) Segara Aru
  (Hisyam Z)


  Bener, pener, yekti
  Sliramu dadi seksi
  Seksi pahlawan sejati
  Pahlawan mulih aran awit bekti

  Awit mangku jejibahan
  Tugas luhur, jujur ing palagan
  Ngemban amanat Trikora ayahan
  Segara Aru biru lugu blak-blakan

  Ngemu madu
  Maduning bangsa satuhu
  Kang Asma Yos Sudarso iku
  Korban jiwa raga ing Segara Aru

  Ludira kang wekasan
  Kanggo nebus Irian
  Yos Sudarso gugur kalayan
  Asmanya misuwur ing bebrayan

  Sliramu Aru
  Seksi lugu
  Seksi bisu
  Satuhu baku  3.) Merapi
  (Puthu Aryana)


  Merapi...
  Saka kadohan katon gagah
  Asep putih ndedel ing awiyat
  Tilas dalan lahar katon cetha
  Kena sunare Hyang Bagaskara

  Merapi...
  Saumpama kowe bisa crita
  Kabeh kadadean ing tanah Jawa
  Wiwit jaman Mataram Kuna
  Nganti madege Kraton Ngayogyakarta

  Merapi...
  Sliramu anyekseni kridhaning bangsa
  Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda
  Jaman mardika jaman Soekarno
  Nganti jaman Soeharto
  Jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo
  Merapi dadi saksi


   

  4.) Kembang Mlathi
  (R. Widiyati)


  Daksebar kembang mlathi
  Ing Taman Makam Pahlawan
  Kusuma Bangsa kang sejati
  Luhku tumetes... tes... netesi bumi
  Aku rumangsa dosa

  Durung bisa melu labuh negara
  Amung sekar mlathi iki
  Tandha setya lan janji
  Bakal melu napak suci
  Labuh nagri alelandhesan ati suci
  Dadi pepenget Agustus iki dina mulya lan suci  5.) Api Abadi Mrapen
  (R. Tantiningsih)


  Latu kuwi, tansah murub
  Ora nggubris kiwa tengene
  Nadyan digrujug tirta
  Nadyan maruta padha teka
  Nanging latu kuwi ora surut

  Latu kuwi, tansah murub
  Kaya latu kang ana jero ati
  Angel dipateni lan angel diadhemake

  Latu kuwi, tansah murub
  Ing mrapen dununge
  Ninggal sejarah
  Kanggo anak putu  6.) Kitir
  (Sumono Sandy Asmon)


  Kitir iki
  Isi panantangku marang wengi
  Sing kebacut anggone nguja sepi
  Dolanan swarane asu baung nggeririsi

  Kitir iki
  Wujud pangundhamanaku marang awang-awang
  Sing kebacut brangasan
  Ngrentengi lintang, nguntal rembulan

  Kitir iki
  Srana gugatku marang isen-isening jagad
  Sing pijer royokan brekat
  Tan keguh njaluk ruwat  7.) Koran
  (Harum Sunya Iswara)


  Taktunggu tekamu
  Saben dina ing omahku
  Kabar kang daktunggu
  Saka awakmu
  Nambahi wawasanku
  Mosak-masike donya
  Maju mundure negara
  Minangka warta
  Koran minangka alat komunikasi
  Kang kudu diwerdi
  Mula ora ketinggalan informasi  8.) Wutah Getihku
  (Mahardono Wuryantoro)


  Gumelar jembar bumi asri
  Sumunar sumringah sunare bagaskara
  Padhang sumilak hanelai jagad Nuswantara
  Bumi pusaka wus kawentar
  Ombak-ombak samodra, kencana kang ngrenggani
  Wutah getihku daktresnani

  Kawulamu....
  Guyub rukun anambut kardi
  Jeroning swasana tentrem lan mardika
  Gilig ing tekad manunggal
  Cumithak jeroning ati, bebarengan ambangun

  Aku lila....
  Korban jiwa raga kanggo bumiku
  Nadyan awak ajur dadi sawur
  Lan getihku mblabar mili, netes ing bumi pertiwi
  Labet raharjaning nagara

  Lumantar iki....
  Isining atiku ginurit
  Prasetyaku thukul saka ati kang tulus
  Njaga langgenging kamardikan
  Donga pujiku kebak kaendahan, kanggo wutah getihku

  Iklan

  2 komentar:

  1. mantappp

   http://hairstyles-for-girls.com/
   http://jualjerseybola.web.id/

   BalasHapus